Zorg voor elkaar

Zorg gaat niet over geld, financiële prikkels, overlegstructuren, aanbestedingen en bureaucratische verantwoording. Zorg gaat over mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben, ongeacht in welke wijk ze wonen. Zorg gaat ook over zorgverleners die hun hart en handen geven aan hun cliënten. Zorg gaat over vrijwilligers die mensen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis rijden. Zorg gaat over zorgaanbieders én de gemeente die zich verantwoordelijk voelen voor iedere inwoner met een zorgvraag.

Dit willen wij

  • We zorgen ervoor dat iedereen weet waar hij in de gemeente terecht kan voor hulp en
    ondersteuning.
  • We werken volgens het principe: één gezin, één plan, één regisseur.
  • Om het overzicht te bewaren werken we met minder aanbieders in de Wmo en Jeugdzorg.
  • Voorkomen is beter dan genezen: we zetten in op preventie en vroegsignalering.
  • We zorgen voor goede mantelzorgondersteuning, door bijv. mantelzorgers tijdelijk te
    ontlasten.
  • We richten ons actief op het begeleiden van zorgmijders.