Standpunten

Zoeken

Bestaanszekerheid in een zorgzame stad

Genoeg te eten, een dak boven je hoofd, je kind een cadeau kunnen geven als het jarig is, werk of andere vormen van deelname aan onze samenleving: bestaanszekerheid is de basis waarop ieder mens bouwt. Ieder mens heeft zekerheden nodig om prettig en zelfstandig te kunnen leven. Passende en toegankelijke zorg en ondersteuning; perspectief brengt mensen in beweging. Onzekerheid knaagt aan mensen en gebrek aan perspectief blokkeert ontwikkeling. Bestaanszekerheid en perspectief voor iedereen is voor de PvdA het uitgangspunt. Initiatiefnemers krijgen de ruimte. Wie hulp nodig heeft bieden wij de helpende hand. Dit doen wij altijd op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Lees verder

Financiële keuzes voor een sterke & sociale stad

De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn om onze idealen te verwezenlijken en Culemborg een stad te laten zijn waarvan eenieder kan genieten. Nu de crisis voorbij is, worden onze uitgangspunten gunstiger. Dat betekent niet dat de gemeente minder kritisch mag zijn waar we geld aan uitgeven.

Lees verder

Goed werk in een sterke stad

Goed werk geeft mensen zekerheid, perspectief en het gevoel erbij te horen. Helaas heeft niet iedereen in Culemborg goed werk. Sommige Culemborgers hebben helemaal geen werk. Anderen hebben werk dat te slecht betaalt om van te leven, of werk waarvan ze uiteindelijk lichamelijk grote problemen krijgen. Veel mensen zijn daarnaast niet zeker van hun baan. De PvdA vindt dat iedereen die werk verricht een eerlijke beloning verdient die past bij de werkzaamheden. Iedereen verdient zeker en veilig werk van goede kwaliteit waarbij ruimte is voor scholing en ontwikkeling. We investeren extra in werkgelegenheid voor mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Iedereen moet kunnen profiteren van de economische groei.

Lees verder

Samen leven in een sociale stad

De PvdA wil een stad waarin iedereen meetelt en meedoet en niet wordt uitgesloten. Waar iedereen gelijke kansen krijgt en in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Goed onderwijs speelt daarin een sleutelrol. Ook willen we een stad waar we omzien naar elkaar. Wie hulp nodig heeft, krijgt een steuntje in de rug. Cultuur heeft een belangrijke rol in onze Culemborgse gemeenschap. Het geeft lucht, ruimte en kleur aan de gemeenschap. Cultuur kan bijdragen aan begrip en respect voor elkaar. Datzelfde geldt voor sport. Wij koesteren wat we hebben en investeren waar nodig.

Lees verder

Samen voor een actief stadsbestuur

De gemeente moet er zijn voor Culemborg en Culemborgers, niet voor afvinklijstjes en nodeloze regels. De houding van de gemeente moet zijn ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ om Culemborgse initiatieven te stimuleren. Culemborgers die de gemeente nodig hebben kunnen rekenen op de beste dienstverlening passend bij hun situatie. De politiek is transparant, benaderbaar en aanspreekbaar.

Lees verder

Wonen in een veilige en duurzame stad

Culemborg is een plek voor iedereen! De PvdA wil een fijne en duurzame stad waar mensen nu en in de toekomst veilig, betaalbaar en aangenaam kunnen wonen. In een onveilige buurt kunnen Culemborgers niet leven, onze kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Veiligheid is onze topprioriteit en we verlangen van politie en justitie, maar ook van buurtbewoners, dat zij alles op alles zetten om buurten veilig te maken en te houden. Bewoners moeten samen met wijkagenten kunnen bepalen wat de prioriteiten zijn van de politie. Welzijnswerk moet professioneel en actief bijdragen aan preventie. Niemand mag bang zijn om aangifte te doen. Het recht moet Culemborgers beschermen en criminelen bestraffen.

Lees verder