Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma

 

Bekijk hier het Verkiezingsprogramma PvdA 2022 – 2026

Thuis ben je in een stad waar goed werk is, waar goed onderwijs wordt gegeven, met veel groen, een schone lucht en schone straten. Een thuis waar we voor elkaar zorgen. In ons verkiezingsprogramma zetten we onze plannen voor Culemborg voor de komende vier jaar op een rij. Plannen die voortgaan op de weg die we de afgelopen vier jaar zijn ingeslagen en die we, dankzij onze deelname aan het gemeentebestuur, voor een fors deel hebben weten te realiseren.

De PvdA zet zich in om alle Culemborgers bestaanszekerheid en perspectief te bieden. Om iedereen er bij te laten horen. Dat doen we door werk te maken van werkgelegenheid. Door het vestigingsklimaat voor bedrijven, ook in de binnenstad, te verbeteren. We hebben aandacht voor kwetsbare stadsgenoten. We letten op de gezondheid van mensen, vooral ouderen en (chronisch) zieken en op de mantelzorgers die voor hen zorgen. We willen armoede bestrijden, zodat kinderen weer mee kunnen doen met sportactiviteiten of op schoolreis kunnen.

We willen voldoende sociale huurwoningen in de stad, met een betaalbare huur. De PvdA zet zich ook vol in voor een duurzaam Culemborg, door het energieverbruik te verminderen en door de opwekking van alternatieve energie te stimuleren. We willen daarnaast een regeling zodat ook mensen met een kleine portemonnee hun huis energiezuiniger kunnen maken en kunnen profiteren van de lagere kosten die dat oplevert.

Samen met buurten en wijkagenten, waar we er meer van willen, werken we aan een veilig Culemborg, zonder autobranden. Kinderen krijgen twee dagen per week gratis voorschoolse les aangeboden. Culemborg moet zijn bruisende culturele klimaat behouden en de kermis moet weer een spetterend volksfeest worden. Er wordt veel gesport in Culemborg en dat willen we stimuleren, door verenigingen te steunen maar ook door meer speeltuinen aan te leggen.

Je thuis voelen kan alleen als je je welkom voelt en mee kan doen. Uitsluiting, discriminatie en segregatie zijn onacceptabel en moeten actief worden bestreden.

Op 16 maart kiezen we voor de toekomst van Culemborg. Wij kiezen voor een thuis voor alle Culemborgers.

Onze plannen voor:

Deel dit