Veilig verkeer in Culemborg

Ons doel is een bereikbare, leefbare en gezonde stad. Snel en veilig fietsen door Culemborg: fietsers krijgen in Culemborg meer ruimte voor betere doorstroming – we laten onderzoeken hoe een hoofd fietsnetwerk gerealiseerd kan worden – en parkeerplekken in de stad. De Fietsersbond wordt hierbij betrokken.

Dit willen wij

  • De veiligheid op de Ovonde moet worden verbeterd.
  • Er komt een duurzame elektrische bezorgdienst vanuit winkelcentra naar andere delen van de stad, zodat Culemborgers niet meer met de auto hoeven.
  • Samen met politie en BOA’s gaat de gemeente strenger handhaven op gemotoriseerd verkeer in de binnenstad.