Fractievoorzitter/Wethouder

Fouad Sidali

Jeugd(zorg), coördinatie sociaal domein, welzijn, inburgering en integratie, volksgezondheid en sport

Leeftijd: 51
Beroep: Wethouder

Hobby’s: Voetbal, koken en lezen
Ik luister graag naar: NPO Radio 1
Laatst gelezen boek: Bruid van de Dood (Naema Tahir)

Mooiste plek in Culemborg: Uiterwaarden
Lelijkste plek in Culemborg: Ovonde bij De Crum.

Online ben ik te vinden op? Twitter, Facebook, Instagram en kranten binnen- en buitenland

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?
Via mijn werk als woordvoerder voor het Amsterdamse college van B&W. Daar raakte ik het meest geïnteresseerd in de politiek.

Wat heeft uw keuze voor deze partij bepaald?
De beginselen van het delen van kennis en macht. Gelijke rechten voor iedereen.

Wat ziet u als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?
De lokale politiek zal meer en meer gedeeld worden met de inwoners. Directe en indirecte invloed van onze inwoners zal een belangrijke ontwikkeling zijn. Inwoners moeten niet 1 maal per vier jaar gevraagd worden naar hun mening. Dit moet een continue proces zijn tussen lokale politiek en haar inwoners.