Wonen staat centraal

Wonen is voor de PvdA het centrale vraagstuk voor de komende jaren. We praten dan over aantallen woningen en over de beschikbaarheid van woningen voor uiteenlopende groepen. Het gaat ook om leefbare buurten en wijken en om een duurzame en gezonde leefomgeving.

Dit willen wij

 • De PvdA wil in 2030 1200 woningen erbij.
 • Van de nieuwe woningen moet 40 tot 45% bestaan uit sociale woningbouw (koop en huur).
 • We differentiĆ«ren in de grondprijzen. Voor de realisatie van sociale huurwoningen hanteren we een andere prijs (sociale grondprijs) dan voor de realisatie van dure koopwoningen van boven de grens van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Een deel van de nieuwe woningen bouwen we voor jongeren.
 • Sociale koopwoningen moeten de eerste zes maanden aan Culemborgers worden aangeboden.
 • Samen met huishoudens, de woningbouwcorporatie en bedrijven besparen we 23 procent op het
  energiegebruik tot 2026 als tussenstap naar de ambitie om in 2040 100 procent te behalen;
 • Alle (semi-)openbare gebouwen zijn in 2030 energieneutraal. Onze schoolgebouwen zijn dat al in
  2025.
 • De afbouw van Parijsch richt zich op gasloos. In overleg met de woningbouwcorporatie en bewoners wordt ook gestart met het gasloos maken van bestaande wijken.