Werk in Culemborg

De PvdA vindt het belangrijk dat de werkgelegenheid in Culemborg behouden blijft. Het winkelaanbod in Culemborg is behoorlijk divers, maar de middenstand heeft het moeilijk, o.a. omdat er steeds meer via internet wordt gekocht. De gemeente spant zich in om leegstand te voorkomen en het winkelaanbod aantrekkelijk te houden in vooral het centrum. Dat is ook van belang voor de totale uitstraling van de stad.

Dit willen wij

  • Wij willen met een panel van 50 burgers een visie opstellen op het winkelbeleid in de stad
    voor de komende tien jaar.
  • Er komt een boete op winkelleegstand in het centrum.
  • De gemeente spant zich in om, zolang de coronapandemie duurt, coulanceregels af te spreken voor de inning van huur op horeca- en winkelpanden.