Verbinden en ontmoeten

De PvdA wil een actief cultuurbeleid van de gemeente waarin het meedoen van inwoners gestimuleerd wordt. Het is essentieel dat hierbij verbinding en ontmoeting in verschillende vormen mogelijk zijn. Diversiteit is een belangrijke waarde en moet daarom beter zichtbaar zijn en moet beter beleefd kunnen worden. Dat is primair aan inwoners zelf maar een open houding van het lokaal bestuur is onmisbaar.

Dit willen wij

 • De gemeente is (mede)verantwoordelijk voor de gebouwen van bijvoorbeeld de Fransche School en het Elisabeth Weeshuismuseum. De PvdA kiest ervoor deze instellingen zekerheid
  te geven en een meerjarenplanning voor onderhoud af te spreken.
 • Er moet een inclusief aanbod zijn voor alle Culemborgse doelgroepen.
 • Veel (cultuur)instellingen werken met vrijwilligers. Het is een hele kunst een
  vrijwilligersorganisatie goed draaiende te houden. Hierin ondersteunt de gemeente, niet alleen met geld maar ook met kennis, kunde en mankracht.
 • We koesteren Culemborgse culturele initiatieven in de stad en ondersteunen deze waar nodig.
 • We geven de kermis de ruimte echt een stadsfestival te worden.
 • Waar het kan wordt leegstand tijdelijk gebruikt voor creatieve doeleinden, bijvoorbeeld als oefenplek voor een theatergezelschap, een pop-up galerie van amateurkunst en een
  buurtrestaurant.
 • Om jeugdigen te stimuleren kennis te maken met cultuur stelt de gemeenten een cultuurstrippenkaart in waarmee kinderen een paar keer kunnen kennismaken bij een
  culturele instelling of vereniging.