Stimuleren van sport

Sporten is gezond en bovendien leuk, het verbindt Culemborgers. Sport versterkt de vitaliteit van mensen en het zorgt ervoor dat mensen meedoen in onze gemeente. Door kinderen te laten sporten zorgen we ervoor dat ze gezonder opgroeien. De gemeente investeert daarom gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk en per doelgroep waar behoefte aan is.

Dit willen wij

  • We stimuleren meer sportactiviteiten voor alle leeftijden in Culemborg.
  • Speeltuinen worden toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking.
  • Om jeugdigen te stimuleren te gaan sporten stelt de gemeenten een sportstrippenkaart in waarmee kinderen een paar keer kunnen kennismaken bij een sportvereniging.