Samen voor een actief stadsbestuur

De gemeente moet er zijn voor Culemborg en Culemborgers, niet voor afvinklijstjes en nodeloze regels. De houding van de gemeente moet zijn ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ om Culemborgse initiatieven te stimuleren. Culemborgers die de gemeente nodig hebben kunnen rekenen op de beste dienstverlening passend bij hun situatie. De politiek is transparant, benaderbaar en aanspreekbaar.

Wat wij willen bereiken:

– De gemeenteraad gaat samen met inwoners en ondernemers een leerproces inrichten: Culemborg Leert van Elkaar. Hiervan wordt de dienstverlening van de gemeente en partners beter, omdat ze leren van inwoners en het bedrijfsleven;
– Elk jaar organiseert de gemeenteraad samen met het college een ‘Staat van de Stad’ waarin zij verantwoording aflegt aan de stad over het gevoerde beleid;
– We werken niet alleen samen met gemeenten in Rivierenland maar kijken voor de beste samenwerking ook naar gemeenten als Houten, Wijk bij Duurstede, etc.;
– De Buurt Bestuurt-werkwijze, namelijk dat de zeggenschap in buurten bij bewoners ligt en dat zij samen met professionals bepalen wat er moet gebeuren, wordt waar mogelijk toegepast;
– Een Culemborgs Initiatieven Budget van 3 euro per inwoner, beheerd door gelote Culemborgers, wordt beschikbaar gesteld voor stadsbrede projecten;
– Een participatie-app met overzicht van de netwerken, bijeenkomsten en subsidiemogelijkheden wordt door de gemeente ontwikkeld en beschikbaar gesteld.