Gemeentelijke financiën op orde

De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn om onze idealen te verwezenlijken en Culemborg een stad te laten zijn waarvan eenieder kan genieten.

Dit willen wij

 • Altijd voldoende geld voor de zorgtaken die de gemeente heeft, zoals de jeugdzorg, de
  ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken.
 • We investeren specifiek in inwoners die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben en
  bezuinigen hier niet op.
 • We verkopen geen publieke voorzieningen, zoals sportvelden, die van waarde zijn voor ons
  allemaal.
 • Er komt een subsidie voor inwoners die hun woning verduurzamen.
 • De gemeente is alleen nog eigenaar van gebouwen met een maatschappelijke functie