Financiële keuzes voor een sterke & sociale stad

De gemeentelijke financiën moeten op orde zijn om onze idealen te verwezenlijken en Culemborg een stad te laten zijn waarvan eenieder kan genieten. Nu de crisis voorbij is, worden onze uitgangspunten gunstiger. Dat betekent niet dat de gemeente minder kritisch mag zijn waar we geld aan uitgeven.

Wat wij willen bereiken:
– Altijd voldoende geld voor de zorgtaken die de gemeente heeft, zoals de jeugdzorg, de ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken;
– We investeren specifiek in inwoners die de hulp van de gemeente het hardst nodig hebben en bezuinigen hier niet op;
– We verkopen geen voorzieningen, zoals sportvelden of de jachthaven, die van waarde zijn voor ons allemaal;
– De OZB wordt verlaagd voor inwoners die hun woning verduurzamen;
– De gemeente is alleen nog eigenaar van gebouwen met een maatschappelijke functie.