Eerlijk betaald voor goed werk

Werk is meer dan alleen een inkomen. Maar tegelijkertijd is een inkomen wel het eerste dat je nodig hebt om perspectief te hebben. Voor ons als PvdA is werk daarom betaald werk en goed werk: een fatsoenlijk salaris met goede arbeidsvoorwaarden.

Dit willen wij

  • We maken afspraken met ondernemers en ROC’s over bij- en omscholing.
  • We vullen de mogelijkheden tot individueel maatwerk in de bijstand maximaal in.
  • Mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt worden lokaal begeleid om sociaal
    actief te worden.