Leefbaarheid in veilige wijken

Er is veel wantrouwen in bepaalde (volks)buurten. Het zijn ‘zwijgwijken’ geworden. Een deel van deze inwoners voelt zich niet verbonden met onze Culemborgse samenleving, dat zorgt voor een Wij/Zij verhouding, een parallelle samenleving. De meldingsbereidheid onder deze bewoners is dan ook laag, niet alleen uit angst voor repressie, maar omdat zij geen burgerplicht ervaren. In deze buurten heerst een groter gevoel van onveiligheid, er is meer overlast en er is sprake van criminaliteit.

Dit willen wij

  • Investeren in de wijkaanpak op grond van een duidelijke analyse van de problemen, duiding, uitvoering, monitoring en evaluatie.
  • De gemeente zet in op een integrale benadering van de wijkveiligheid.
  • De gemeente neemt een regisserende rol in het creëren van passend perspectief voor risicojongeren en stelt grenzen waar nodig.
  • De gemeente zet in op een gezamenlijk gedragen (lokale) PGA aanpak.
  • De gemeente zoekt bouwt en onderhoudt constructief contact met (gesloten) gemeenschappen en betrekt hen bij de Culemborgse samenleving.