Een inclusieve Culemborg

We staan voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. Dat geldt voor nieuwkomers, maar ook voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Om dit te realiseren maken we gebruik van ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander welke drempels er geslecht moeten worden.

Dit willen wij

  • We zetten ervaringsdeskundigen in om mensen bij hun integratie te begeleiden.
  • In Culemborg is plek voor vluchtelingen.
  • We bevorderen de volwaardige deelname van mensen met een beperking aan het
    maatschappelijk leven.
  • De gemeente zorgt in samenspraak met lokale LHBTI-organisaties voor een inclusief gemeentelijk beleid met aandacht voor LHBTI-personen. Daarbij ligt het accent op het bevorderen van veiligheid, ondersteunen van jongeren, steun voor LHBTI-personen in een potentieel kwetsbare positie en de zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap.