Armoede en schulden

De gemeente Culemborg zoekt de grenzen van de wet op om maatwerk te kunnen leveren bij de aanpak van armoede en schulden, waaronder kwijtscheldingsbeleid en maximale mogelijkheden voor mensen in de Participatiewet om bij te verdienen of om giften te ontvangen.

Dit willen wij

  • We gaan voor nul huisuitzettingen door huurachterstanden.
  • Bij thuiswonende jongeren onder 27 wordt de voordeurdelersnorm niet toegepast.
  • De zoektermijn van vier weken voor jongeren tot 27 die een uitkering aanvragen wordt afgeschaft.
  • De gemeente Culemborg zet zich ervoor in het speciale budget voor de bestrijding van kinderarmoede ook daarvoor in te zetten.