Voor een groene Culemborg

Wij koesteren onze mooie groene stad. Bijzondere elementen zijn de Redichemse Waard aan de oostkant, de Baarsemwaard en Goilberdingerwaard aan de westkant en de Regulieren in het zuiden. Deze gebieden beschermen wij. Voor de gehele ruimtelijke ontwikkeling geldt dat inpassing in de groene infrastructuur cruciaal is, de sterke verbinding tussen het groen in de stad en in het buitengebied moet overeind blijven.

Dit willen wij 

  • We beschermen de bijzondere natuur in de stad.
  • De PvdA wil actief meewerken aan de opwekking van duurzame energie: wind, zon, biomassa en warmtekracht.
  • De PvdA is voor windmolens, maar tegen Eiffeltorens.
  • We zien het betrekken van inwoners bij de energietransitie als een gemeentelijke taak die niet kan worden uitbesteed.
  • De gemeente stimuleert het plaatsen van zonnepanelen en andere verduurzamingsmaatregelen en stelt daarvoor een subsidie in.
  • Energie opwekken door het stimuleren van zonne-energie, windenergie, biomassa en warmtekrachtkoppeling blijven belangrijk. De gemeente neemt het initiatief om hiermee te experimenteren. De PvdA wil dat bij zakelijke ondernemingen op het gebied van energieopwekking Culemborgse initiatieven de kans krijgen en regionale (Culemborgse) investeerders prioriteit krijgen.