Wethouders

Fouad Sidali

Fouad Sidali

Fractievoorzitter/Wethouder

Jeugd(zorg), coördinatie sociaal domein, welzijn, inburgering en integratie, volksgezondheid en sport