Door op 23 juni 2014

Zwembaddebat

Op 5 juli jl. vond de voorbespreking plaats over het voorstel van de zwemverenigingen om een 2521-zwembad te bouwen. De verenigingen doen dit voorstel omdat het huidige zwembad De Meer de bezuiniging van 200.000 euro niet kan opbrengen in de huidige situatie. Wel heeft MeerZwemmen, de belangengroep voor behoud van het huidige zwembad, een plan gemaakt om het huidige zwembad te behouden. De coalitiepartijen stemden op 19 juni, tijdens het debat, een motie weg om het plan van de MeerZwemmers ook te bespreken.

De PvdA is onder de indruk van het plan van de zwemverenigingen. Wel zien we twee risico’s. Allereerst leunt het bad voor een groot gedeelte op de inzet van vrijwilligers. Mocht het beroep op die vrijwilligers te groot worden, dan kan de exploitatiebegroting van het nieuwe zwembad het niet dragen om professionele krachten in te huren.

Een ander risico zien wij in het zogenaamde rolgordijn dat er voor moet zorgen dat het bad gedeeltelijk kan worden verwarmt om ook toegankelijk te zijn voor de oudere, mindervalide en kleinste Culemborger. In de komende weken gaat de fractie in overleg met zowel de zwemverenigingen als andere partijen om te kijken of er hier nog zekerheden in zijn te bouwen.

Geen zwembad is geen optie voor de PvdA. Wij vinden een zwembadvoorziening een basisvoorziening voor een stad als Culemborg, zeker om kinderen te leren zwemmen. Op 3 juli is er – waarschijnlijk –  besluitvorming over het plan.