21 oktober 2014

Zorg dichtbij in Culemborg

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een (chronische) zorgvraag en de jeugdzorg. Dat de gemeente daar verantwoordelijk voor wordt, bied ons kansen. Kansen om de zorg dichterbij en eenvoudiger te organiseren. Kansen om te zorgen dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze het beste worden geholpen. Kansen om af te komen van de versnippering en bureaucratie waar mensen nu vaak moedeloos van worden.

De gemeente Culemborg heeft inmiddels een plan gepresenteerd waarin genoeg ruimte en handvatten zitten om die kansen te pakken. Niet alleen aan de gemeenteraad, maar ook aan de Culemborgers zelf is dat plan gepresenteerd. Op 9 oktober spraken ruim 100 Culemborgers met raadsleden en met elkaar over de veranderingen die op ons af komen. Er zijn ook gedeelde zorgen.

Zorg is er over de communicatie naar mensen toe die straks afhankelijk zijn van de gemeente; weten zij wel waar ze terecht kunnen? Hoe is de privacy gewaarborgd van Culemborgers? En bestaan de sociale wijkteams, die de belangrijke functie van loket en hulpverleners straks hebben, wel uit capabele mensen?

Die zorgen neemt de PvdA mee in de besluitvorming over het plan op 30 oktober aanstaande. We willen alsnog borgen dat er snel regels komen over privacy. We willen dat iedere Culemborger weet waar hij of zij terecht kan na 1 januari. En we willen dat Culemborgers bezwaar kunnen maken en terecht kunnen als er iets niet loopt zoals zou moeten.

Heeft u nog vragen, belt u dan met de woordvoerder op dit onderwerp Marinka Mulder: 06-11109463.