Door op 26 juni 2013

Zijn we allemaal nog aangehaakt?

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft haar vertaalslag van de raadsdiscussies over de bezuinigingen gemaakt en begin juni de Perspectiefnota afgeleverd. Ik noem bewust het woord ‘vertaalslag’, want het is de invulling van het College. Een invulling zonder visie of stevig verhaal. Het belangrijkste voor dit College lijkt dat het huishoudboekje klopt en niet de maatschappelijke relevantie van de te schrappen voorzieningen als peuterspeelzaalwerk, muziekschool, theater en welzijnsinstellingen. Herkenbaar voor dit College van ‘doeners’.
Is dat College nog wel aangehaakt bij de Culemborgse samenleving? Dat is de grote vraag…
En de fractie van de PvdA dan? Voelen wij de binding met de Culemborgse gemeenschap nog?
De PvdA ziet nut en noodzaak van de bezuinigingen en ziet zelfs kansen om de stad op een andere manier te organiseren. Met een andere rol voor de gemeente.
Het lijkt dat de gemeenteraad wat dat betreft verder is dan het College. Meerdere fracties zijn in gesprek om de gemeentelijke bemoeienissen te kantelen naar meer vertrouwen in de kracht van de samenleving. Niet schrappen, maar anders. Niet alles bepalen en betalen vanuit het stadskantoor, maar vertrouwen geven in oplossingen van inwoners en organisaties.
Daar wil de PvdA aan werken en verantwoordelijkheid voor nemen. Ook na de verkiezingen van maart 2014.
Misschien zien wij het niet goed, maar de PvdA wil dat het anders gaat. Daar hebben wij uw mening en hulp bij nodig. Want de stad is van ons allemaal.
Voelt u zich betrokken en uitgedaagd? Wij horen dat graag van u…