18 februari 2016

Wethouder Fouad Sidali: De kinderburgemeester komt er!

Iedere dag besef ik weer wat een enorme eer het is om samen met en voor kinderen te werken. Kinderen ontwikkelen zich in een rap tempo. Daar moeten ze ook alle ruimte voor krijgen. Die ruimte moet hen geboden worden door ouders, school én politiek.

Ik ben dan ook ontzettend trots dat mijn partij zich sterk maakt voor de jeugd in Culemborg.

In het coalitieakkoord is, dankzij de PvdA, afgesproken dat er ieder jaar samen met scholen een kinderburgemeester wordt verkozen.

Het is zover: De kinderburgemeester komt er! En daar ben ik ontzettend blij mee. Op deze manier vergroten we samen met scholen de participatie van kinderen in het lokale bestuur. Immers talenten van kinderen moeten zo vroeg mogelijk naar boven komen.

Vanaf september dit jaar wordt het na-schoolse aanbod van de Brede School Culemborg uitgebreid met het lesprogramma “Kinderraad Culemborg”. Kinderen van groep 6, 7 en 8 komen onder schooltijd in aanraking met het thema “Burgerschap”. Alle kinderen kunnen er vanaf september voor kiezen om zich op te geven voor het na-schoolse programma “Kinderraad Culemborg”.

De kinderen die meedoen aan het programma kiezen uit hun midden een kinderburgemeester. De kinderburgemeester draagt na een half jaar het stokje over aan zijn of haar opvolger die in de volgende lesserie wordt verkozen. In de tussentijd zal de kinderburgemeester een aantal formele en informele activiteiten meelopen met de burgemeester.

Twee keer per jaar zal dit programma aangeboden worden: in west en in oost. Alle kinderen in de bovenbouw kunnen zich daarvoor aanmelden via de reguliere inschrijving voor de Brede School activiteiten. Het programma bestaat uit 7 lessen. Per lesserie kunnen ongeveer 12-15 leerlingen van verschillende scholen meedoen.

In de lessen leren de kinderen op een aantrekkelijke en afwisselende manier wat er komt kijken bij het besturen van de stad. Voor de debatten kan de gemeente onderwerpen aandragen. Ook de gemeenteraad kan hier desgewenst een rol in spelen.

En uiteraard zal ook de kinderburgemeester een eigen ambtsketen krijgen.

Want als we iets doen, moeten we het ook goed doen.