10 juni 2014

Werkbezoek BuurtBestuurt

Op vrijdag 6 juni organiseerde de PvdA Culemborg een werkbezoek aan Rotterdam Delftshaven. Daar ontving kwartiermaker Hans Hoekman, tevens inspecteur van de politie, een diverse groep Culemborgers om ze te vertellen over de Buurt Bestuurt. Zowel bewoners, een wijkcoach van Elk, raadsleden en de wijkmanager waren aanwezig.

Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief betrokken zijn bij verbetering van de woon- en leefsituatie in hun wijk. Het buurt bestuurt comité, dat bestaat uit bewoners, bepaalt samen met politie en gemeente welke problemen en uitdagingen in hun buurt als eerste moeten worden aangepakt. Buurt Bestuurt kan helpen met de wensen van bewoners om hun buurt veiliger en leefbaarder te maken.

Het comité komt bij elkaar, inventariseert welke problemen er op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn en stelt dan drie prioriteiten. Afgesproken wordt wie daarmee aan de slag gaat, waarna met de uitvoering wordt begonnen. Dit kan niet zonder samenwerking en inzet van bewoners.

Hans Hoekman benadrukt hoe belangrijk het is dat bewoners zélf zeggenschap hebben. “Bewoners kunnen zelf de sleutel zijn tot het oplossen van problemen die spelen in hun buurt. Zowel het vergroten van de veiligheidsbeleving en het vertrouwen als de zelfredzaamheid van de buurtbewoners zijn doelstellingen van de Buurt Bestuurt.”

Medewerker van de gemeente Fatima Addou vertelt dat het kennen van de buurt erg belangrijk is. “Niet elke bewoners is vanuit zijn of haar cultuur gewend om te vergaderen. Het is belangrijk dat de methode wordt toegepast op een manier dat mensen bereid zijn om mee te doen. Door Marokkaanse moeders te bereiken op school, in plaats van ze te vragen ’s avonds naar een vergadering te komen, bereiken we ook die groep.”

Twee bewoners die deelnemen aan een buurtcomité wezen er op dat het belangrijk is om de betrokken bewoners te koesteren. “Er zijn altijd bewoners te vinden die graag willen. Je moet er ook rekening mee houden dat er bewoners zijn die helemaal niet willen. En sommige bewoners willen vooral hun eigen problemen oplossen, en verder niet meedenken. Maar ook dat heeft meerwaarde. Als je er als team maar goed mee omgaat.”

Het was een inspirerend werkbezoek, daar was iedereen het over eens. De deelnemers van het werkbezoek gaan in overleg met gemeente en politie om dit een vervolg te geven.