25 januari 2016

Veiligheidstour: drie actiepunten voor PvdA Culemborg

Op vrijdag 15 januari organiseerde de PvdA Culemborg een veiligheidstour door onze stad. Omdat veiligheid niet alleen de lokale, maar ook de landelijke politiek aangaat nam Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch deel aan de tour. De PvdA-fractie gaat zich voor drie punten sterk maken:

Dat het overleg tussen gemeente en buurt beter kan werd duidelijk uit de gesprekken. Bewoners weten precies wat er speelt in hun buurt, maar worden lang niet altijd betrokken bij de plannen van de gemeente en partners van de gemeente. De PvdA-fractie vraagt daarom aan het college snel aan de slag te gaan met Buurt Bestuurt zoals afgesproken in het coalitieprogramma.

Volgens professionals en buurtbewoners is persoonlijke begeleiding van jonge Culemborgers van belang die in de criminaliteit dreigen te vervallen. Niet alleen inzetten op repressie, maar ook voorkomen dat jonge mensen (nogmaals) in de criminaliteit hun toekomst zoeken. Nu gebeurt dat vooral vanuit een standaardoplossing, terwijl er maatwerk nodig is. Bijvoorbeeld door gericht te zoeken naar passend werk of een opleiding.

Bij renovatietrajecten van buurten ontstaat vaak overlast door de tijdelijke bewoners. Tijdelijke bewoning zou onder strengere voorwaarden moeten vallen waarbij de tijdelijke bewoners geen overlast veroorzaken en bijdragen aan een prettige buurt. De PvdA-fractie stelt voor dit op te nemen in de woonvisie die in maart wordt vastgesteld.
De groep PvdA-ers ging langs bij de politie, het sociaal wijkteam in Oost, jongeren in Terweijde, buurtbewoners in Lanxmeer en Nieuwstad en eindigde met buurtbewoners, betrokken ouders, winkeliers en het schoolbestuur op de Daltonschool in Achter de Poort.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch riep buurtbewoners op om hun stem te laten horen: “Organiseer je, zorg ervoor dat de gemeente niet om je heen kan. De lokale politiek hoort een megafoon te zijn voor de zorgen van mensen. Maak daar gebruik van.”