Door op 3 maart 2013

Van waarde!

‘Brigitte de Waal maakt scholen schoon. Ze heeft geen vast contract en heeft als gevolg van de bezuinigingen in plaats van 32 nog maar 20 uur in de week werk. Bij haar vorige opdrachtgever had ze ruim tien minuten om een klaslokaal schoon te maken. Bij het schoonmaakbedrijf dat de laatste aanbestedingsronde won heeft ze nog maar anderhalve minuut voor hetzelfde lokaal. Anderhalve minuut zou volgens haar nieuwe leidinggevende genoeg moeten zijn als ze ‘resultaatgericht’ schoonmaakt. Dit motto houdt in dat het zichtbare vuil zoals papiersnippers en modder eerst gedaan moet worden. De onzichtbare rest – spuug, snot en bacteriën –kan wachten. Voor Brigitte betekent het baan- en inkomensonzekerheid, slecht werk en geen respect. ’

Brigitte is geïnterviewd voor het onderzoek Van Waarde van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting. Zij deed onderzoek naar wat mensen belangrijk vinden in hun leven, wat wij van waarde vinden.

Brigitte is het voorbeeld dat bestaanszekerheid, een vaste baan hebben met een inkomen waarvan je rond kan komen, in Nederland nog steeds geen vanzelfsprekendheid is. Nog niet, want het is een politieke keuze om ook mensen als Brigitte bestaanszekerheid te bieden. Want, als we niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten (dus niet vanuit efficiency denken) maar andere voorwaarden stellen voor aanbesteden en keuzes maken, kán het wel. We moeten af van waarde slechts in euro’s uit te drukken.

Hier in Culemborg willen we dat verschil ook maken. Dat betekent dat we het bestrijden van het efficiency denken, zorgen voor elkaar, en verdere participatie van Culemborgers in de stad als lokale partij nog nadrukkelijker op de politieke agenda moeten zetten. Als we de waarde van de jachthaven, de uiterwaarden en de dwarsverbindingen niet meer alleen uitdrukken in euro’s weet ik zeker dat we betere keuzes maken.

Dit jaar gaan we als PvdA het gesprek in met Culemborg, ons verkiezingsprogramma schrijven we met de stad. We bieden meer dan een luisterend oor, gaan de wijken in en nemen de beste ideeën op in ons programma. Ik hoop dat iedereen ons met zijn dromen en verzuchtingen wilt delen. Het cynisme voorbij, we doen het samen.