Door op 15 mei 2013

Uitgesproken visie raadsbijeenkomst bezuinigen 14 mei

Collega’s van de gemeenteraad,

Het nadenken over wat voor stad Culemborg is, is niet van vandaag en ook niet vanaf de kerntakendiscussie. De politieke partijen hebben jarenlang ideeën gehad hoe het met de stad en haar inwoners verder moet. Er is beleid gemaakt voor- en nadat er besluiten genomen zijn. Twintig, dertig jaar lang is dit beleid ontwikkeld voor onze stad. Omdat het gewenst was om beleid toe te voegen op sociaal, cultureel, zorg, participatie, natuur en zelf op verkeersgebied. Omdat we het wilden. Met elkaar. Nu staan we voor een enorme klus om beleid weg te snijden, misschien zelfs door gewenste voorzieningen te beëindigen.

Voor de PvdA is het beleid voor de de stad niet een optelsom van voorzieningen, maar een systeem van bewust gekozen maatregelen om de stad beter te laten functioneren, aantrekkelijker te maken.
Dat laatste blijft voor ons voorop staan. Niet zomaar snijden, maar ook kijken hoe we tot nu gewerkt hebben als politiek gemeente voor de gemeenschap.

En dat kan anders. Meer vertrouwen in lokale verenigingen en organisaties. Meer regisseren en faciliteren vanuit het Stadskantoor en minder verdergaand het beleid invullen. Dat kunnen de organisaties heel goed zelf.
Het kan anders.  Zorg, cultuur en sport zijn er voor de Culemborgers. Nu staat te vaak het voortbestaan van de vele organisaties voorop en heeft er zich naast de bureaucratie op het stadskantoor ook nog eens een bureaucratie bij al die organisaties ontwikkeld. Dat moet anders.

Voor de PvdA is het duidelijk dat de bureaucratie terug gedrongen moet worden en dat naast het voortbestaan van de organisaties de dienstverlening aan de Culemborgers de belangrijkste taak is in de zorg, de cultuur en de sport.

Volgens de PvdA kan mèt een forse korting meer en directe kwaliteit geleverd worden in een samenwerkingsverband als een coöperatie. Doelgericht en dicht bij degene die het nodig hebben of voor kiezen.

Dat nadenken over de nieuwe lokale overheid willen we hier graag inbrengen. De zorg is onze zorg, de cultuur is de onze en de sport eveneens. Laten we starten vanuit vertrouwen en een kleinere overheid.

De PvdA kiest voor het blijven meedoen van alle bevolkingsgroepen in de lokale samenleving. Culemborgers die een steun in de rug nodig hebben kunnen blijven rekenen op de PvdA. Wij komen niet aan het sociale beleid.

Het onderhoud van de stad kan anders georganiseerd worden. Het Ondernemersfonds biedt mogelijkheden om het toerismebeleid voor een groot gedeelte te beëindigen. De uitwerking van de Brede School heeft bij ons grote vraagtekens opgeleverd. Zomaar wat opmerkingen om aan te geven dat niet al ons beleid naar ons gevoel aan de deskundige organisaties is overgelaten, maar directief ingezet is. Dat geldt ook voor de twee ton voor het Centrum Jeugd en Gezin, wat een façade lijkt voor veel bureaucratie.

Als laatste in deze paar minuten zien wij kansen om de transitie van de lokale overheid verder vorm te geven. Namelijk door de decentralisaties. Maak gebruik van de ruimte om medewerkers anders in te zetten. Al dan niet regionaal in te zetten en kansen te geven. Dat geeft ruimte en lucht op de taakvermindering en juist vermeerdering van de gemeente.

Collega’s: de gemeente is er voor de gemeenschap. En daar zit deze raad vooral voor. Wij laten ons graag links en rechts verrassen in dit proces.

Marinka legt de PvdA keuzes uit

Marinka legt de PvdA keuzes uit

gesprek over de keuzes
gesprek over de keuzes