Door op 12 mei 2013

Strafbaarstelling

Politiek bedrijven is niet makkelijk. Dat blijkt ook nu weer. Veel leden hebben grote moeite met de strafbaarstelling van zgn. illegalen.  Ik kan me de onrust en zorgen van die leden voorstellen. Die onrust en zorgen zijn terecht. Maar jammer genoeg is politiek geen loepzuivere zaak. Als je eenmaal aan de macht bent hangt de politiek van de compromissen aan elkaar. Met principes wordt veel ruimer en slinkser omgegaan dan je je zou willen. Helaas! Toch kan het vaak niet anders. Dat is voor veel mensen die de principes zien devalueren moeilijk te verteren. Daarom haken veel mensen af en zien ze in politici incompetente scharrelaars.

Ik houd van helderheid en zuiverheid. Daarom is voor mij vast geen grote politieke  carrière weggelegd. Toch zie ik in politici geen scharrelaars, wel mensen die proberen er in de gegeven omstandigheden het beste van te maken. Uiteraard binnen zekere grenzen.

De problematiek van asielzoekers vind ik het moeilijkste ethische vraagstuk waarmee we de afgelopen jaren zijn geconfronteerd. Geen van de oplossingen die ik tot nu toe heb gezien is bevredigend. Zolang de ongelijkheid in de wereld blijft, zoals die is, is het een schier onoplosbaar probleem. Die ongelijkheid is een opgave voor ons. De sleutel voor die oplossing hebben wij niet in handen, maar moet vooral ook in die landen zelf worden gezocht. Ooit leerde ik over de maakbaarheid van de samenleving, maar ik wist toen niet dat die maakbaarheid zo’n moeizaam karwei met veel vallen en helaas te weinig opstaan zou zijn

Toch blijf ik de PvdA trouw omdat ze van alle partijen het meest de grootste gemene deler van wat ik politiek belangrijk vind bevat.