26 januari 2017

Stilstand is achteruitgang: PvdA steunt plannen Spoorzone

Het bestemmingsplan Spoorzone zorgt voor een roerige tijd. Terwijl veel – en ook kleine – ondernemers in de binnenstad zich hard getroffen voelen door de economische crisis, voelen zij zich door ons in de kou gezet, nu wij elders in de stad nieuwe winkels en voorzieningen mogelijk willen maken. Aan de andere kant durft een ontwikkelaar het aan om te investeren rondom het station. Daarmee kan tegelijk een opwaardering van een buitengewoon lelijk stukje Culemborg worden gerealiseerd.

Bestemmingsplannen maken wij niet voor de korte termijn. Met een bestemmingsplan wordt vooral een raamwerk bepaald voor de toekomst van een gebied, waarvan de uitwerking een reeks van jaren kan beslaan.

De gemeente, ofwel het gemeentebestuur, gaat alleen over de concrete invulling van een bestemmingsplan, als zij grond in eigendom heeft. Die situatie komt steeds minder voor. Dat geldt in Culemborg al helemaal niet voor de grond rondom het station. Voor de opwaardering van het stationsgebied is deze gemeente dus goeddeels afhankelijk van particulier initiatief.

De gemeente gaat ook maar heel beperkt over bestaande winkels en winkelgebieden. Formeel hebben wij bijvoorbeeld geen enkel middel om Albert Heijn aan de Boerenstraat te houden. De invloed van gemeenten op het zich vestigen van grote winkelketens is minimaal. Dat is een harde, maar eerlijke conclusie. Het afwijzen van het bestemmingsplan Spoorzone is op geen enkele manier een drukmiddel om Albert Heijn in de binnenstad te houden of de geest in de binnenstad te houden. Dat is een illusie.

Alles welbeschouwd – en dat is precies waar de gemeenteraad voor dient – is het bestemmingsplan Spoorzone een sterke troef voor de toekomst van Culemborg.Als de tekenen niet bedriegen, dan ligt de economische crisis achter ons. Dan is er ruimte voor nieuwe investeringen, voor nieuwe voorzieningen.

Wat u ons kwalijk kunt nemen, is als wij tegen ontwikkeling gaan stemmen. Dat gaat niet gebeuren. Met een goede plaatsingscommissie zien wij kansen. Niet alleen voor het stationsgebied, maar juist ook voor de binnenstad en de andere winkelgebieden. De toekomst van Culemborg is niet gediend met een tegenstem. Maar een controverse tussen voor- en tegenstanders brengt Culemborg ook niet verder.

De problemen van de binnenstad en de andere winkelgebieden kunnen het nieuwe bestemmingsplan niet verweten worden. Er zijn dus andere oorzaken. De PvdA werkt met andere partijen er aan die oorzaken weg te nemen. Daartoe zijn de afgelopen jaren activiteiten opgestart en zijn er extra middelen vrijgemaakt.

Wij roepen de tegenstanders van dit besluit op om hun energie te steken in het zoeken naar en creëren van nieuwe kansen. De Partij van de Arbeid wil u daarbij graag ondersteunen.