21 mei 2016

Stel dat niet zij, maar wij het bij het verkeerde eind hebben? Sandew Hira: over het dekoloniseren van ons denken

Op maandag 6 juni komt Sandew Hira naar Culemborg om zijn visie te delen op de Westerse identiteit, die nog steeds beïnvloed blijkt door koloniaal denken.

 

De bijeenkomst begint om 20 uur en vindt plaats in het Stadhuis in Culemborg, Markt 1.

 

Het bestuur van de PvdA-afdeling Culemborg wil in de breedte het gesprek voeden over de ontwikkeling van onze samenleving. In 2015 gebeurde dat door Fair Trade-oprichter Frans van der Hoff naar Culemborg te halen. Hij lokte een zeer betrokken publiek, mede naar aanleiding van zijn Manifest van de Armen.

 

Sandew Hira (schrijversnaam van Dew Baboeram) is een onafhankelijke onderzoeker, econoom en historicus. Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk van intellectuelen dat zich bezighoudt met kennisontwikkeling vanuit een dekoloniaal perspectief. Hira is directeur van het International Institute for Scientific Research (www.iisr.nl ) en is algemeen redacteur van de boekserie Decolonizing The Mind samen met Prof. Stephen Small (University of California Berkeley).

 

Decolonizing The Mind

Tot voor kort werd Europa op wereldkaarten altijd groter afgebeeld, dan het in werkelijkheid was. Jezus werd en wordt altijd afgebeeld als een keurige, blanke jongeman en niet als een Palestijn? Wat zegt dit over het Westerse denken?

De kern van de Westerse identiteit vindt zijn oorsprong in de grondslagen van de Europese Verlichting, zoals objectiviteit van wetenschap, individualisme en globalisering. Westerse regeringen, maatschappelijke en politieke organisaties, media, culturele en onderwijsinstituten zijn gebaseerd op deze concepten.

De val van het socialistische blok ging gepaard met de opkomst van een stroming die fundamentele kritiek levert op de Europese Verlichting en haar grondslagen. Deze stroming staat bekend onder verschillende labels, waaronder decolonizing the mind en postcolonialism. De kern van de kritiek is dat de Europese Verlichting niet gebaseerd is op wetenschap, maar op een racistische ideologie die de superioriteit van Westerse boven niet-Westerse culturen propageert. De stroming produceert niet alleen kritiek, maar levert ook alternatieven voor de productie van nieuwe dekoloniale kennis.

 

De PvdA-afdeling Culemborg verwelkomt u graag. Aanmelding is gewenst, maar niet verplicht (ariadna.cruz.v@gmail.com of wilmadehing@icloud.com).

 

Graag tot 6 juni!