Door op 12 februari 2015

Samen Achter de Poort

Minder jeugdoverlast, eenzame ouderen die elkaar ontmoeten, betere straatverlichting. Zomaar drie wensen van bewoners in Achter de Poort. Het bewonersnetwerk bood afgelopen woensdag de raadsleden een wensenboom aan, waar zij samen met gemeente en andere professionals aan wil werken.

Eén van de ambities van de nieuwe coalitie is om bewoners meer zeggenschap te geven over hun buurt. Door samen met gemeente en politie, maar ook met bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie en scholen, te werken aan de problemen die bewoners belangrijk vinden. Daarom is de PvdA erg onder de indruk van het initiatief in Achter de Poort. We gaan de bewoners ondersteunen dit initiatief tot een succes te maken.

Onder de naam ‘Samen Achter de Poort’ zijn betrokken bewoners een netwerk begonnen met als missie Achter de Poort weer een veilige, prettige buurt te maken. Achter de Poort is één van Culemborgs aanpakwijken, net als Nieuwstad en Terweijde. De bewoners hebben in een ronde tafelgesprek met de raadsleden hun hart gelucht over welke problemen ze tegen komen. Zo is er te weinig straatverlichting waardoor bewoners zich onveilig voelen. Ook is er weinig contact tussen de bewoners, waardoor elkaar (aan)spreken lastig is. Er wordt drugs gedeald in de wijk en sommige bewoners doen geen melding bij de politie uit angst voor represailles.

Dat zijn serieuze problemen die vragen om een serieuze aanpak. De bewoners gaven aan dat het belangrijk is dat zij betrokken worden bij een oplossing, dat er door de gemeente en politie goed gecommuniceerd wordt en dat er korte lijnen moeten zijn tussen bewoners, gemeente, welzijnswerk en politie. Zo blijven de wensen niet slechts wensen, maar worden ze waarheid.

Het bewonersnetwerk kan versterking gebruiken! Neem eens een kijkje op hun Facebooksite.