21 december 2016

PvdA wil onbezorgde sport

Sporten is goed en gezond voor iedereen. Daar horen natuurlijk goede omstandigheden bij. Om die reden heeft de PvdA de ontwikkelingen over het rubbergranulaat op kunstgrasvelden op de voet gevolgd.

Deze week heeft het RIVM bekend gemaakt dat het rubbergranulaat geen gevaar voor de volksgezondheid vormt: het risico op ernstige gezondheidsklachten is ‘verwaarloosbaar’. Het RIVM pleit wel voor betere gezondheidsnormen voor het rubbergranulaat, ook om daarmee bij te dragen aan het terugdringen van de zorgen, die er zijn ontstaan over het sporten op kunstgras, dat is ingestrooid met rubbergranulaat.

De PvdA wil dat spelers – waaronder ook de allerjongste kinderen en hun ouders – met plezier en vertrouwen weer op het veld kunnen staan. Daarom pleit de PvdA ervoor dat in Culemborg het rubbergranulaat op zo kort mogelijke termijn vervangen wordt door ander materiaal waar geen discussie over is. Niet omdat er gezondheidsrisico’s zijn, wel om het vertrouwen te herstellen en onbezorgd sporten mogelijk te maken.

De PvdA gaat het college om een twee scenario’s vragen. Een scenario om het rubbergranulaat te vervangen. Maar de PvdA wil ook weten wat het kost om de velden helemaal te vervangen. Want onbezorgd sporten is essentieel.