18 december 2013

PvdA: Werken aan herstel sociale en economische kracht van Culemborg

PvdA wil  werken aan  het herstel van de sociale en economische kracht van de stad.
Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Van waarde voor de PvdA is: een zeker bestaan en goed werk voor iedereen, een betrokken lokale samenleving die op elkaar kan en wil bouwen, voldoende kansen voor leren en ondernemen in de stad, en een betrouwbare gemeente die mensen bij elkaar brengt. Wilt u weten hoe de Partij van de Arbeid dit wil doen? Download dan onder dit bericht het verkiezingsprogramma 2014-2018 of de samenvatting.

Bestaanszekerheid
De PvdA wil dat elke Culemborger kan beschikken over werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen.

Samen doen
De PvdA wil dat Culemborgers de greep op hun stad en hun leven kunnen verstevigen.

Zorg voor elkaar
De PvdA wil in Culemborg goede zorg op maat. Mantelzorg waar mogelijk, en zo nodig met ondersteuning. Professionele zorg waar noodzakelijk.

Economisch gezond klimaat
De PvdA wil dat Culemborg – dat centraal gelegen is – zijn economisch interessante positie behoudt en in de schijnwerper zet.

Blijven leren
De PvdA wil dat Culemborg zijn centrale positie als leerrijke stad blijft profileren en uitbouwen.

Leefbare en veilige omgeving
De PvdA wil dat leefbaarheid en veiligheid de belangrijkste voorwaarden voor de inrichting en de voorzieningen van de stad vormen.

Woningmarkt in balans
De PvdA wil dat Culemborg blijft bouwen naar concrete behoeften van burgers.

Duurzame ontwikkeling
De PvdA wil verantwoordelijk zijn voor de toekomst van de stad en wil daarom duurzaam handelen stimuleren, bij burgers en bij de lokale overheid zelf.

Levendige vrije tijd
De PvdA wil een levendige stad, met voor elk wat wils in vrije tijd, als basisvoorwaarde voor burgers.

Solide overheid
De PvdA wil dat de lokale overheid een betrouwbare partner voor burgers is, die op transparante wijze regie voert over de voorzieningen in de stad. Financieel richt de gemeente zich op behoud en ontwikkeling van de economische en sociale kracht van de stad.

verkiezingsprogramma2014-2018

Samenvatting programma PvdA