Door op 26 april 2016

PvdA-voorman op werkbezoek in Culemborg

PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman deed afgelopen woensdag 20 april Culemborg aan. Samen met fractievoorzitter Marinka Mulder, gemeenteraadslid Halim El Madkouri en leden van het afdelingsbestuur werd een kort, maar intensief programma afgewerkt.

In de Salaamander vond een ontmoeting plaats met Katrien Laane, Hayat Boulafha en Nayratu Tomatala, die enthousiast vertelden over hoe zij in hun buurt aan ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning werken. Hayat: “Opvoeden leer je niet uit een boekje. Voor sommige mensen is de stap naar het consultatiebureau al te groot. We willen dat moeders en vaders met verschillende culturele achtergronden bij elkaar steun kunnen vinden in de moeilijke situaties waar we allemaal wel eens mee worstelen.”

Volgens Spekman initiatieven, die brede steun en navolging verdienen.

Unknown-7

Met een rondje langs de velden van Focus ’07 informeerden voorzitter John Maassen en financiële man Rob Boijmans het gezelschap over het ontstaan van de fusievereniging en de verwachte toekomst midden in het uitbreidingsgebied van Culemborg. Het gesprek daarna ging vooral over de rol van de vereniging in de buurt en de maatschappelijke functie, die de vereniging met verve wil blijven vervullen. Met seniorensport, met kinderopvang, met ondersteuning voor mensen met een beperking, maar ook waar het gaat om integratie van statushouders of vluchtelingen. Hans Spekman sprak zijn grote waardering hierover uit, temeer omdat de verenigingsorganisatie uitsluitend op vrijwilligers draait.

Unknown-4 Unknown-5 Unknown-6