Door op 3 april 2013

PvdA stelt vragen over zwembad

Persbericht

PvdA Culemborg wil meer invloed op toekomst zwembad

De Partij van de Arbeid wil scherper zicht op de ontwikkelingen rond het zwembad De Meer in Culemborg. Het college informeert de stad en de politiek onvoldoende actief over ontwikkelingen rond deze belangrijke openbare voorziening. Daarnaast  wordt er gek genoeg geld besteed aan onderhoud van een bijna afgeschreven zwembad. Bovendien is de macht van het gemeentebestuur, om het Culemborgse belang te dienen, onhelder. Daarom heeft de fractie een aantal vragen gesteld aan het college van B&W.

Stand van zaken

Om te beginnen is er onvoldoende beeld bij de ontwikkelingen sinds februari 2013, toen de raad de laatste informatienotitie  over het zwembad heeft ontvangen. Welke afspraken zijn er gemaakt met de zwemverenigingen en met de raad van commissarissen, zowel inhoudelijk als qua proces? Welke vervolgstappen zet de gemeente om tot renovatie of nieuwbouw van het zwembad te komen?

Groot onderhoud

In de stad gaat het gerucht dat Sportfondsen/Zwembad de Meer een reserve heeft van 900.000 euro. De PvdA wil weten of dit bedrag klopt en wordt aangewend om groot onderhoud te plegen, terwijl het zwembad in 2014 wordt afgeschreven. Ook is niet bekend welke afspraken hierover zijn gemaakt met de gemeente, die de exploitatie met subsidie ondersteunt. Verder heeft de PvdA de indruk dat dit onderhoud de keuzemogelijkheden beperkt, die de raad nog heeft over de toekomst van het zwembad.

Invloed

De PvdA  vindt dat helder moet zijn welke bevoegdheden de gemeenteraad en het college van B&W hebben om de toekomst van het zwembad mede te bepalen. Ook wil de fractie weten hoeveel gemeentelijk geld er beschikbaar (is of was) om te investeren in het zwembad.

Geruchten

Via het medium Culemborg Nieuws kwam het bericht naar buiten dat er samenwerking is tussen Culemborg, Tiel, Geldermalsen en Zaltbommel voor een regio-zwembad. Volgens de bronnen van Culemborg Nieuws zou dit betekenen dat er een zwembad komt in Zaltbommel. Naar aanleiding van die berichten heeft de fractie aangekondigd komende donderdag mondeling aanvullende vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Geertzen (CDA).

 Noot voor de redactie

Voor meer informatie belt u met PvdA-raadslid Marinka Mulder, mobiel 06-11109463.


 [jm1]verwijderen

 [jm2]macht? Wat bedoel je?

 [jm3]heeft de gemeenteraad

 [jm4]verwijderen

 [jm5]is verschenen