Door op 26 juni 2013

PvdA op bezoek bij Participatiehuis

Het Culemborgs Participatiehuis op Pavijen is in 2011 gestart om de reïntegratie en de inburgering van Culemborgse burgers effectiever, efficiënter en klantgerichter te laten verlopen. Als je geen cliënt bent, heb je daar als Culemborger in principe niets te zoeken.

Maar, met een tegenvallende economische groei en een oplopende werkloosheid neemt de noodzaak, zeker voor de PvdA, toe om na te denken over (extra) lokale maatregelen. Waar liggen kansen om lokale vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen? Hoe kunnen wij cliënten zelfredzamer te maken op de arbeidsmarkt of bij hun inburgering?

De PvdA-fractie houdt al langer vinger aan de pols over de gang van zaken en de effecten van het Participatiehuis. Dit is het moment voor de leden van de PvdA Culemborg om ook eens achter de voordeur van het Participatiehuis te kijken en de discussie met elkaar aan te gaan wat nu en in de nabije toekomst nodig is.

Doel van het bezoek op maandagavond 8 juli a.s. is om een kijkje in de keuken te krijgen. Tijdens een rondleiding gaan de leden met elkaar in gesprek over manieren om de lokale arbeidsmarkt impulsen te geven en inburgering te gebruiken om meer kracht voor Culemborg te organiseren. Leden zijn persoonlijk per mail uitgenodigd en kunnen zich tot 5 juli a.s. aanmelden.

Met de ideeën uit dit bezoek gaat de programmacommissie aan de slag in het verkiezingsprogramma 2014-2018. Daaraan wordt op dit moment hard gewerkt.

Meer lezen over het Culemborg Participatiehuis? Kijk op: http://culemborgsparticipatiehuis.blogspot.nl/p/het-culemborgs-participatiehuis-werkt.html.