16 maart 2016

PvdA Onderwijstour: van de peuterspeelzaal tot het beroepsonderwijs zit je goed in Culemborg

De Culemborgse PvdA-fractie doorliep afgelopen vrijdag samen met wethouder Fouad Sidali en Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing een gemiddelde schoolcarrière. De opbrengst van de dag is dat in Culemborg er veel mensen elke dag zich samen sterk maken voor het beste onderwijs. De gemeente moet daarin meedenken en successen verbinden.

In de ochtend brachten de PvdA-ers een bezoek aan de peuterspeelzaal ‘de Dwerghut’. Daar legde Marijke de Waal (SKPC) uit hoe belangrijk samen spelen is om later goed te leren: “Spelen is de basis van het leren. Belangrijk is dat kinderen op tijd naar de peuterspeelzaal gaan, ouders moeten niet wachten tot de kinderen 3 jaar of ouder zijn. Praktische problemen moeten in overleg met de gemeente weg worden genomen.” Omdat het belangrijk is dat leerlingen met en zonder taalachterstand met elkaar in een groep zitten, is er niet altijd plek voor kinderen direct in hun buurt. Dat is een drempel voor sommige ouders om hun kind aan de andere kant van de stad naar de peuterspeelzaal te brengen.

De tour vervolgde op ‘de Kaardebol’, een basisschool waar leerlingen zelf conflicten met elkaar oplossen. Angel, Jeska, Lucas en Nassim legden uit dat ‘mediator’ zijn een belangrijke taak is. Nassim (groep 7) “Als er conflicten zijn, kunnen kinderen bij ons terecht als ze er zelf niet uitkomen. In de klas hebben we een gevoelskring, waarin iedereen kan vertellen over zichzelf. Vrolijke dingen en minder vrolijke dingen. Dan kunnen we er voor elkaar zijn en komen we meer over elkaar te weten.”

Tijdens de lunch op de Kaardebol schoven de docenten, maar ook Susanna Rijninks van de gemeente, Ben Boon van O.R.S. Lek en Linge en Karim Chatouani van ElkWelzijn aan. Er werd gesproken over de kloof die ontstaat tussen mensen met een lage en hogere opleiding. Anja Tabeling, directeur van de Kaardebol: “Bij ons in de school zien we dat nog niet echt. Hier komen kinderen met allerlei achtergronden en is het contact goed.” Ben Boon, teamleider op Lek en Linge: “Juist op de middelbare school zien we de kloof ontstaan. Daar bén je opeens een vmbo-er of een vwo-er. Dat doet iets met de eigenwaarde van kinderen.”

De overstap van de basisschool naar de middelbare school maakte de PvdA’ers door eerst met leerlingen van de havo en vwo op het Koningin Wilhelmina College te discussiëren over de toekomst van het onderwijs. “Wat is er eigenlijk nu mis met het onderwijs?” was de eerste vraag die werd gesteld. De docent maatschappijleerwetenschappen gaf hier een voorbeeld van: “Meer tijd om vaardigheden te ontwikkelen en jezelf te leren kennen, want de focus ligt nu vooral op leren met je hoofd.”

Op de vmbo-locatie spraken Joanne, Ikram en Sonia met Tanja Jadnanansing over hoe ze nu al in werkstations leren wat ze moeten weten voor hun beroep later. Joanne wil graag de koksopleiding doen en daar kan ze nu al op school mee aan de gang. Dat maakt het enthousiasme van leerlingen om te leren groter. De vmbo-ers voelen dat er door leerlingen van andere niveaus soms wel gek naar ze wordt gekeken. Joanne: “Het zou leuk zijn als de leerlingen van het havo en vwo hier eens een dag les zouden krijgen. En wij op hun locatie. Ik heb geen idee wat ze daar doen.”

Het KWC is een voorloper op het slaan van bruggen met het middelbaar beroepsonderwijs. Volgens Hans van Heeswijk, sectordirecteur van het vmbo is het geheim elkaar kunnen vinden in de lesstof en de leerling centraal stellen. Hans van Heeswijk: “Het is mooi als de overheid daarin met ons meedenkt. In Culemborg schuift de gemeente regelmatig aan. Zo kunnen we elkaar versterken.”