Door op 14 juli 2013

PvdA niet tevreden over geboden perspectief

De fractie van de PvdA heeft in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces tegen de Perspectiefnota van het College gestemd.
De fractie is van mening dat de inzet van de PvdA te weinig zichtbaar is in het door het college geboden perspectief voor de begroting van 2014. Een aantal herstelmoties, met name voor minder korting voor bibliotheek, museum en Muziekschool de Plantage, kregen niet de steun van een raadsmeerderheid. Reden voor de PvdA om tegen te stemmen.
De PvdA voorziet een kaalslag op het gebied van voorzieningen in de stad. Het college spreekt van ‘voorzieningen op een waakvlam zetten’. Voor de PvdA is een waakvlam te weinig om voorzieningen op een waardevol niveau te houden. Een briesje is genoeg om de voorzieningen om te laten vallen. Aan een waakvlam is het slecht warmen.
De fractie is verheugd dat in de raad steun is voor het vormen van een nieuwe structuur voor cultuur in de stad. Daarbij is niet het bezuinigen de belangrijkste maatregel, maar vooral een andere manier van organiseren met meer samenhang. Ontschotten dus.
Loslaten… Een toverwoord in deze dagen.
Aangespoord door de raad gaat het college aan de slag om organisaties meer vertrouwen te geven en beleidsvoorbereiding voor een groot gedeelte aan de professionele organisaties te gunnen. Wat betreft de PvdA is dat bijvoorbeeld voor welzijnsorganisatie ELK een enorme kans om zicht verder te professionaliseren en gerichter in de buurten en wijken aan het werk te zijn.
Voor de PvdA is een sterk verbeterd accommodatiebeleid van groot belang. Met klem is het college verzocht bij de begrotingsbehandeling het aanvalsplan aan de raad voor te leggen. Gebouwen kosten de gemeente jaarlijks een vermogen, terwijl bijvoorbeeld de Salaamander nauwelijks ingezet wordt voor sociaal maatschappelijke doelstellingen. De PvdA vindt het schandalig dat het college amper aandacht heeft voor een leeg buurtcentrum dat nota bene staat in één van de meest besproken wijken van het land, Terweijde.
De PvdA zit de komende maanden niet stil in afwachting van wat komen gaat. We blijven in gesprek met organisaties om de gemeente meer te laten werken voor de gemeenschap. De PvdA wil verbindingen in de stad versterken en de voorzieningen daarbij nog beter maken. En beter bereikbaar voor wie er gebruik van wil maken.

 


Jur Marringa