8 november 2013

PvdA in Algemene Beschouwingen: “Meer kansen benutten”

Fractievoorzitter Jur Marringa hield een kritisch betoog tijdens de algemene beschouwingen in de Culemborgse gemeenteraad. Hij laakte de communicatie vanuit het college dat vaak pas op het laatste moment met belangrijke informatie kwam. Hij vroeg zich af of het college wel in control was.

Marringa vroeg om aandacht voor jongeren. “Een brede school die zich richt op jongeren die het niet vanzelf mee krijgen en die breed gedragen wordt.” En de PvdA-er wijst op het belang van een goede woonplek voor jongeren. Hij wil dan ook volgend jaar het gesprek over de mogelijkheid van startersleningen heropenen. Verder vraagt hij zich af of het college wel alles uit de kast trekt om ouderen en minima te ondersteunen.

Tenslotte vraagt hij aandacht voor het cultuurbeleid. Er moet gekeken worden naar een mogelijkheid om een theater voor podiumkunsten in stand te houden.

U kunt de volledige beschouwing van Jur Marringa hieronder downloaden.

AB 2014 fractie PvdA-2