17 september 2015

PvdA en ChristenUnie vragen duidelijkheid voor Culemborgers met PGB

De fracties van de PvdA en ChristenUnie vinden het belangrijk dat Culemborgers die een PGB ontvangen weten waar ze aan toe zijn, ook als de herindicatie langer duurt dan verwacht. Het Rijk wil dat alle PGB-houders worden geherïndiceert voor 1 oktober dit jaar. Uit antwoorden van het college blijkt dat Culemborgers waarbij de herïndicatie voor 1 oktober niet lukt, niet bang hoeven te zijn dat ze een gedeelte van hun PGB moeten terugbetalen.

Marinka Mulder (PvdA) stelde, ook namens de ChristenUnie in de raadsvergadering vragen aan wethouder Sidali (PvdA). Uit informatie van het college blijkt dat de gemeente Culemborg het niet mogelijk acht om voor 1 oktober aanstaande alle PGB-houders te herïndiceren. Om die reden verlengt de gemeente de indicatie tot het moment van herïndicatie. De zorg van PvdA en ChristenUnie is dat Culemborgers die na 1 oktober voor een lager bedrag geïndiceerd worden, het ontvangen bedrag terug moeten betalen. Dit kan leiden tot grote schulden.

Wethouder Sidali antwoordde daar vanavond op dat Culemborgers daar niet bang voor hoeven te zijn. ‘Betrokkenen die dit jaar niet geherïndiceerd kunnen worden vanwege tijdsdruk, ontvangen een beschikking met besluit dat de indicatie doorloopt tot het gesprek heeft plaatsgevonden. Stel dat de hoogte van de indicatie uiteindelijk niet overeenstemt met huidige situatie, is het niet te rechtvaardigen om over te gaan tot terugvorderen. De ondersteuning is tenslotte geleverd op basis van de beschikking. ‘

PvdA en ChristenUnie zijn vooralsnog tevreden met de beantwoording, maar riepen samen het college op de raad steeds over de voortgang te informeren. De wethouder zegt toe de betrokkenen en de raad steeds te informeren.