8 maart 2014

PvdA Culemborg wil zorgzame stad

“Betere zorg voor minder geld”

Het Culemborgse stadhuis vormde afgelopen vrijdag het décor voor een inspirerende avond over de toekomst van de zorg. In het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande had de PvdA Culemborg hierover een debatavond georganiseerd. Bijzondere gast was Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Kernthema van de avond was de vraag hoe in de toekomst kwalitatief goede en voldoende zorg gegarandeerd kan blijven. Een drietal inleiders legde daartoe verschillende dilemma’s op tafel. Theo Eerkens gaf – met een indrukwekkend persoonlijk inkijkje in zijn leven – een goed beeld van hoe maatwerk in zorg de kwaliteit van iemands leven kan beinvloeden, als die met ernstige beperkingen te maken krijgt. Otwin van Dijk kon gelukkig bevestigen, dat de AWBZ gehandhaafd blijft voor mensen met een zware en specifieke zorgbehoefte.
Anouk Olsthoorn pleitte voor een genuanceerd gebruik van begrippen als ‘participatie’ en ‘eigen kracht’. Carel Romijn ging nader in op de voors en tegens van het inzetten van vrijwilligers voor zorgtaken.

Otwin van Dijk besloot de avond met een gloedvol betoog over de kansen, die ontstaan, nu de verantwoordelijkheid voor hulp bij huishouden, jeugdzorg en arbeidstoeleiding bij gemeenten komt te liggen. Met maatwerk kan zorg veel nauwkeuriger op de vraag worden toegesneden. De beperking van het totale budget kan worden opgevangen door het wegsnijden van overbodige managementlagen. Van Dijk bepleitte een frisse kijk op nieuwe mogelijkheden om aan goede zorg vorm te geven. “Betere zorg voor minder geld.”