2 januari 2015

PvdA Culemborg wenst u een gelukkig nieuwjaar!

2015 wordt een spannend jaar. Een jaar waarin de PvdA met alle Culemborgers wil bouwen aan een z0rgzame stad. Een jaar waarin de onnodig ingewikkeld geworden (jeugd)zorg beter, dichterbij en op maat wordt. Een jaar waarin Culemborgers weer zeggenschap krijgen over de zorg die ze nodig hebben. Daar wil de PvdA samen met u werk van maken!

nieuwjaar