24 februari 2014

PvdA Culemborg: mantelzorgers beter ondersteunen

De PvdA Culemborg vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij investeren in het steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ dat lokaal PvdA-lijsttrekker Marinka Mulder en Tweede Kamerlid Grace Tanamal hebben ondertekend en vandaag wordt gepresenteerd.

Marinka Mulder:  ‘Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.’ Daarom wil de partij investeren in het steunpunt voor mantelzorgers in Culemborg, zodat meer mantelzorgers terecht kunnen voor praktische tips of mentale ondersteuning.

Ook wil de PvdA meer aandacht voor het lot van jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. ‘Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon ‘kind’ te kunnen zijn. Daar is nu nog te weinig aandacht voor’, zegt Marinka Mulder.

De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers.

Op vrijdag 28 februari nodigt PvdA Culemborg alle Culemborgers uit om mee te praten over de zorg in de stad en hun vragen te stellen. Kamerlid Otwin van Dijk is daarbij aanwezig. Van 19.30 uur tot 21.30 uur is iedereen welkom in het Oude Stadhuis aan de Vismarkt.