28 februari 2014

PvdA Culemborg maakt werk van stages en vakmanschap

De PvdA Culemborg wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op het vinden van een goede baan. Culemborgse jongeren hebben vaak moeite met het vinden van een stageplek. De PvdA wil dat niet alleen het bedrijfsleven investeert in stageplekken, maar ook dat opleidingen beter aansluiten bij het werk dat in de toekomst beschikbaar is. De PvdA maakt zich sterk hier een oplossing voor te vinden door prestatieafspraken in de regio te maken met scholen en bedrijven.

Om deze ambities meer kracht bij te zetten ondertekenden Kamerlid Tanja Jadnanansing en PvdA Culemborg lijsttrekker Marinka Mulder samen met andere lokale lijsttrekkers het actieplan ‘Samen voor stages en vakmanschap’.

Leerlijn
PvdA-lijsttrekker Marinka Mulder “Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Nu komt het nog voor dat jongeren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden. Om dit te voorkomen zijn afspraken nodig tussen de scholen en bedrijfsleven. Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. De PvdA wil dat in Culemborg in de toekomst een vmbo/mbo combinatieschool wordt geopend. Door een doorlopende leerlijn aan te bieden maken we de stap van vmbo naar mbo kleiner.”

De PvdA wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door per tien medewerkers van de gemeente één stageplek aan te bieden. Door partners van de gemeente, zoals de woningbouwcoöperatie en welzijnswerk, te stimuleren hetzelfde te doen creëren we stageplekken voor Culemborgse jongeren.