14 november 2013

PvdA Culemborg kiest Marinka Mulder als lijsttrekker

De ledenvergadering van de Culemborgse PvdA-afdeling heeft met groot enthousiasme Marinka Mulder (24) gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Mulder zit sinds 4 jaar in de Culemborgse raad. Veelzeggend voor haar pijlsnelle ontwikkeling is dat zij door eigenlijk iedereen in de PvdA als de vanzelfsprekende lijsttrekker werd gezien.

Marinka Mulder heeft zich de afgelopen vier jaar in de Culemborgse gemeenteraad geconcentreerd op de thema’s burgerparticipatie, veiligheid en wijken, jeugd en welzijn. En heeft zich daarbij snel ontwikkeld: zij is klaar om de PvdA fractie te gaan leiden. Marinka Mulder is docent maatschappijleer aan het Wellant College in Houten.

Geen afbraak
In haar aanvaardingsspeech voor de PvdA-leden, gaf Mulder helder aan  waar ze voor staat: “Er valt in Culemborg nog zo veel te doen. De wijk waarin je woont bepaalt nog steeds in belangrijke mate het succes in je leven. Wij zijn de partij die er voor wil zorgen dat iedere Culemborger kan beschikken over werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen” . Zij vervolgde, dat het huidige college van VVD, D66 en CDA vooral heeft bewezen dat de sociaaldemocratie onmisbaar is in Culemborg. “De gemeente krijgt met jeugdzorg, langdurige zorg en de zorg voor arbeidsgehandicapten in een hoog tempo taken die vragen om een sociaaldemocratische invulling. Wij willen geen afbraak van de verzorgingsstaat, maar van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Dat is geen probleem, maar een kans” , aldus de nieuwe PvdA –lijsttrekker.

Canvassen
De kandidatencommissie die Mulder heeft voorgedragen, prijst haar voor haar enthousiasme en bevlogenheid: “ze zit vol energie en volharding om mensen in beweging te krijgen en ook te verbinden.”  PvdA Culemborg voorzitter Wim Holleman geeft aan:  “Typerend voor Mulder is, dat ze politiek niet alleen met verve in de vergaderzaal bedrijft, maar vooral ook in de stad:  ze liep mee met straatcoaches in Terweijde, met politie en jongerenwerkers, maar is ook de drijvende kracht achter het canvassen: met PvdA-ers mensen in de stad opzoeken en in gesprek gaan”. Al groeide Mulder op in een VVD-nest, Holleman ziet haar als sociaal-democraat in hart en nieren:  “Ze zet zich in voor gelijke kansen, maar gelooft vooral in de kracht van mensen.“

Jeugdig enthousiasme
Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Halim el Madkouri, programmamedewerker bij multicultureel instituut Forum. El Madkouri was op de achtergrond actief in de wijk Terweijde. Derde op de lijst is Wilma Dehing, ondermeer bekend vanwege haar journalistieke werk in Culemborg. Zij wordt op plek vier gevolgd door Anouk Olsthoorn, die jeugdig enthousiasme en passie paart aan ervaring als adviseur lokaal bestuur.