Door op 4 april 2014

PvdA Culemborg kiest bewust voor oppositierol

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar en tijdens de campagne geijverd voor een socialer en sterker Culemborg waar goed werk, de zorg dichtbij mensen en een gemeentebestuur die er is voor de gemeenschap voorop staan. De verkiezingsuitslag is daarom voor de PvdA teleurstellend. Uit die uitslag trekken wij de conclusie dat het mandaat onvoldoende is om coalitieverantwoordelijkheid te dragen. Wij kiezen bewust voor de oppositierol.

Daarmee lopen wij niet weg voor verantwoordelijkheid, want de stad gaat aan ons aan het hart. De 1230 Culemborgers die voor de PvdA hebben gekozen kunnen op ons rekenen dat wij ons programma sterk zullen neerzetten in de gemeenteraad samen met de stad. Wij nemen verantwoordelijkheid in het constructief bieden van zowel tegenwicht als steun waar dat past binnen onze standpunten. Wij zijn er van overtuigd dat de uitdagingen die de stad voorstaan – vooral waar het gaat om zorg, inkomen en veiligheid – daarbij gebaat zijn.

Wij denken dat die uitdagingen, in het bijzonder de decentralisaties op het sociale domein, niet geholpen zijn bij een dichtgetimmerd coalitieakkoord maar eerder bij een visie waarbij het college brede steun zoekt bij de raad in haar geheel. Wij dragen graag bij aan die discussie.

Gezien de verkiezingsuitslag lijkt het ons logisch dat de grootste partij, de VVD, samen met D66 en CU (beide winnende partijen) in eerste instantie met elkaar om tafel gaan. De informateur van de VVD heeft dat advies inmiddels ook gegeven.