13 maart 2014

PvdA Culemborg: geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

De PvdA Culemborg wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren. Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd.

Dit staat in het actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk samen PvdA Culemborg lijsttrekker Marinka Mulder en andere lijsttrekkers heeft gepresenteerd. Otwin van Dijk ging eerder in Culemborg in gesprek met inwoners over de zorg.

Buurtniveau
Otwin van Dijk: “De kracht van goede zorg, dichtbij mensen zit vooral in het kleinschalige karakter. Daarom wil de PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. Daar weet men tenslotte het beste welke zorg nodig is. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen zelf en kleinschalige sociale wijkteams, en niet uitbesteden aan grote anonieme zorginstellingen.”

De PvdA wil de zeggenschap over zorg in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten zorgprofessionals weer zelf kunnen beslissen en niet gehinderd worden door onnodige beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. “Dat kan met de zorgvereniging. De oude kruisvereniging in een modern jasje. Mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners zijn samen eigenaar van zo’n zorgvereniging. Niet langer grote zorgmolochs, maar kleinschalige verenigingen met directe zeggenschap voor mensen zelf”, aldus Marinka Mulder.

Bruist
De PvdA wil deze initiatieven stimuleren. Marinka Mulder “Als mensen op deze manier hun zorg willen regelen mogen ze niet worden weggedrukt door bestaande bureaucratie en onnodige inkooptoestanden. We willen hen zelf het recht te geven om dit te organiseren.”

Otwin van Dijk: “Het bruist in veel gemeenten van de nieuwe kleinschalige initiatieven: zorgverenigingen, nieuwe wooninitiatieven, dorpen die het verzorgingshuis ‘adopteren’, wijkteams die de versnipperde zorg oplossen, vrijwilligersinitiatieven. Zulke initiatieven moeten we steunen en mogelijk maken, omdat de zorg er gewoonweg beter van wordt. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen om wie het gaat.”