17 maart 2014

PvdA Culemborg: actieplan ‘de beste Jeugdzorg’

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit is hét moment om de jeugdzorg zo te veranderen dat kinderen eerder de juiste zorg krijgen en hun gezin de juiste ondersteuning. Kinderen krijgen nu pas hulp en ondersteuning wanneer de problemen uit de hand dreigen te lopen. Er lopen 9 tot 17 hulpverleners rond binnen één gezin die langs elkaar heen werken. Bovendien zijn  hulpverleners meer tijd kwijt met het afvinken van lijstjes, dan met zorg en ondersteuning voor het gezin. De werkwijze ‘één gezin- één plan- één coördinerende hulpverlener’ uit de nieuwe jeugdwet zal gezinnen en kinderen beter ondersteunen. Kinderen zullen op tijd de juiste zorg, ouders weer de regie over hun gezinsleven en hulpverleners weer het vertrouwen krijgen om te doen wat nodig is. De PvdA Culemborg wil dat de ondersteuning van gezinnen georganiseerd wordt in de wijk. Dichtbij de mensen. Hierdoor kan Culemborg deze gezinnen en kinderen goed helpen en veel ellende voorkomen.

De Partij van de Arbeid wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan. Dit staat in een actieplan waar zowel de Tweede Kamer-fractie als lijsttrekker van PvdA-Culemborg Marinka Mulder een handtekening onder hebben gezet. Hierin geven ze aan hoe zij de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.
Kwetsbare kinderen

Marinka Mulder: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in hun gemeente snel en eenvoudig om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Daarom wil ik in Culemborg één loket waar ouders terecht kunnen bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of schuldenproblematiek. Daarnaast kunnen ook familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.”

De PvdA Culemborg wil daarnaast dat gemeenten zelf werk gaan maken van het zoeken naar pleeggezinnen. Zo kunnen de meest kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties. “De PvdA wil dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin in Culemborg krijgt de zorg en behandeling die nodig is,” aldus Marinka Mulder.

PvdA_Actieplan_De beste jeugdzorg