29 september 2013

Politiek Café: Energie van de toekomst

Schaliegas?     Steenkool?     Kernenergie?

Zonnepanelen!     Windmolens!     Biogas!     Isolatie!

Een Politiek Café met PvdA 2e Kamerlid Jan Vos (foto), voorbeelden van vernieuwende regionale initiatieven voor energieopwekking en energiebesparing met als leidraad: hoe maken we lokale initiatieven mogelijk?’

Informatie: Wim Wink (voorzitter afdeling Buren): degarst1@gmail.com

zaterdagmiddag 12 oktober

inloop 13.30 uur programma 14.00 – 16.30 uur

in Studio de Heuf, Tielseweg 1 te Buren