Door op 30 juni 2014

Perspectief voor Culemborgers

Tegen de zomer wordt in de gemeenteraad ieder jaar de perspectiefnota besproken. Die perspectiefnota zou de contouren moeten laten zien van de toekomst van onze stad. De PvdA-fractie was niet erg enthousiast daarover. U kunt de perspectiefnota hier vinden. Dit is de reactie van de PvdA:

“Deze gemeenteraad is inmiddels bijna 100 dagen oud.

Ik weet nog goed dat – op de zaterdag voor de verkiezingen – alle partijen op de markt stonden om de laatste zwevende kiezers binnen te halen. Lijsttrekkers en vrijwilligers met wallen onder hun ogen – de een wat minder dan de ander – probeerden Culemborgers er van te overtuigen om toch vooral te gaan stemmen. Kijkend naar de peilingen leek de democratische legitimatie van het lokale bestuur zwaar onder druk te staan. De opkomst leek wel de inzet van alle inspanningen, meer nog dan het resultaat…

Nu, die 100 dagen later, lijkt het net of er helemaal geen verkiezingen zijn geweest. Dit college, toch met een duidelijk andere politieke signatuur, vindt blijkbaar niet dat veranderingen nodig zijn. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat het college opschrijft dat ze vooral voortborduurt op het vorige college.

Dat is gek, want de verhoudingen en spelers in dit college zijn daadwerkelijk wel veranderd. Een van die coalitiepartijen schrijft in haar verkiezingsprogramma dat Culemborg snakt naar een verandering van de bestuurscultuur, die vaak als regentesk en gesloten ervaren wordt. Een ander had grote woorden over de gemeente 3.0. Maar dit college is nu van mening dat er in de vorige periode ‘een belangrijke basis is gelegd voor de komende tijd’.

De PvdA wil het daarom graag hebben over wat er niet in dit perspectief voor het Culemborg van de komende jaren staat. Oftewel, wat de werkelijke uitgangspunten zijn van dit lokale bestuur. Wat niet hetzelfde is als een wensenlijstjes of een optelsom. Zodat Culemborgers weten waarom zij de moeite hebben genomen te gaan stemmen.

Dat wil – wat ons betreft – allereerst zeggen dat wij ophouden ons – als gemeenteraad – te gedragen als het algemeen bestuur van Culemborg BV. Niet alles van waarde is uit te drukken in geld. De gemeente moet uiteraard vooral sober en dienstbaar zijn. Maar daar waar uitsluitend afwegingen omtrent prijs de koers van beleid bepalen, verzet de PvdA zich uit alle macht.

Ten tweede willen wij zorgen voor elkaar. Onze stad bruist van activiteit en solidariteit van onderop. Wat ons betreft zou het uitgangspunt van de gemeente Culemborg moeten zijn dat we goede voorzieningen op maat garanderen. Tegelijkertijd scheppen we ook voorwaarden en ruimte voor mensen om medemenselijkheid te betrachten. Vervolgens verwachten wij dat ook van hen die dat kunnen.

Ten derde zou ons uitgangspunt zijn: een onverminderde inzet voor het ideaal van gelijke kansen en ontplooiïng. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het lokale bestuur, maar bij Culemborg in haar geheel. Maar dan moeten we ook durven loslaten. Dat betekent zeggenschap van burgers over de veiligheidsmaatregelen in de buurt, dat betekent zeggenschap voor Culemborgers die gebruik maken van het Participatiehuis en zeggenschap van Culemborgers bij partners als Elk en Kleurrijk Wonen.

Wat werkelijk van waarde is, ontbreekt dus nog in deze nota. Deze politiek is geen oplossing voor de zorgen van Culemborgers, maar is juist onderdeel van het probleem. Wij moeten vandaag al beginnen met duidelijk maken waarom de Culemborgers in 2018 moeten gaan stemmen.”