Door op 4 juni 2013

Nieuw ontwerp

In zijn column in de Culemborgse Courant van woensdag 5 juni geeft fractievoorziter Jur Marringa aan hoe bezuinigen nieuwe ruimte biedt voor de stad.
Niet stoppen met voorzieningen, maar met minder anders. Het betekent voor de gemeente een veel bescheidener rol, met veel meer vertrouwen in de gemeenschap..
Culemborg is nog lang niet uitgepraat over de bezuinigingen. De gemeente trekt zich de komende jaren financieel terug op een aantal beleidsgebieden. Dat is wennen voor de stad en haar bestuurders. De rollen van raad, college en gemeentelijke organisatie zullen gaan veranderen. De verhouding tussen gemeente en gemeenschap vereist een nieuw ontwerp.

De vraag is of de gemeenschap en de gemeente klaar zijn om te werken aan het nieuwe ontwerp. De veranderingen bij de gemeente bieden volgens mij juist nu kansen om de verhouding met de gemeenschap te verbeteren. Meer vertrouwen in de inwoners, verenigingen en organisaties leidt immers tot meer betrokkenheid. Culemborg is van ons allemaal en dat besef is door de bezuinigingen weer op de agenda gekomen. De zorg, de sport, de cultuur staan onder druk. Maar het is wel onze zorg, onze sport en onze cultuur…

De PvdA heeft ideeën om belangrijke voorzieningen te behouden voor de stad.  Voor de gemeenschap. Op een andere manier. Met een andere rol voor de gemeente en een grotere rol voor de gemeenschap. Het is het idee van de aloude coöperaties, waarin instellingen of bewoners zich verenigen. Daarbij worden kosten bespaard door minder bureaucratie, minder overlappend aanbod en gericht op de vraag en inzet van de inwoners. Met positieve uitstraling naar stad en land. De PvdA wil een lans breken voor veel meer samenwerking. Organisaties zullen over hun schaduw heen moeten stappen om te blijven doen waar ze goed in zijn: zorg, cultuur en sport. En vooral niet alleen om zichzelf in stand te houden.

En wat is dan nog de rol van de gemeente?
De politiek moet vertrouwen opbouwen en geven aan de gemeenschap. Vertrouwen dat bij organisaties en verenigingen de belangen van de Culemborgers in goede handen is. Dat betekent volgens de PvdA minder beleidbepaling vanuit het stadskantoor. En met minder geld anders met zorg, sport en cultuur omgaan.
Maar zeker met betrokkenheid bij de activiteiten en voorzieningen in de stad.  Sturen en faciliteren van gewenste voorzieningen en ontwikkelingen. Initiatieven ontplooien met bewonersgroepen en organisaties. Uitnodigend zijn naar bewoners om mee te doen in de gemeenschap. Want die gezonde Culemborgse gemeenschap, daar gaat het ons om.

Het nieuwe ontwerp is nog lang niet af. Denkt en werkt u mee?